مقرات موسسه زبان ایلیا - آموزشگاه زبان ایلیا

مقررات آموزشگاه

مقررات ثبت ‏نام و استرداد شهریه

۱- چنانچه داوطلب پس از ثبت ‏نام قطعی و قبل از شروع ترم یا دوره از شرکت در کلاسهای آموزشگاه علمی آزاد منصرف گردد، آموزشگاه باید پس از کسر ۲۰% (بیست در صد) شهریه ماخوذه را به داوطلب مسترد نماید.

۲- در صورتی که موسس به هر دلیلی موفق به راه ‏اندازی آموزشگاه یا تشکیل کلاس نشود کل شهریه ماخوذه باید مسترد گردد.

۳- پس از شروع کلاس در هر ترم یا دوره شهریه مسترد نمی‏ گردد.
۴- پس از تعیین سطح، هزینه تعیین سطح حتی در صورت عدم تشکیل کلاس یا پر بودن کلاسها قابل استرداد نیست.

۵- زبان ‏آموز می‏ تواند در هر ترم تا سه جلسه غیبت نماید. در صورتی که تعداد غیبت ها از سه جلسه در طول ترم بیشتر شود، به ازای هر جلسه غیبت اضافی سه نمره از نمره نهایی وی کسر می‏ گردد.

تذکر: در صورت تاخیر بیش از ده دقیقه، زنگ خوردن و استفاده از تلفن همراه در کلاس به هر منظور، برای زبان‏ آموز غیبت ثبت می‏ گردد.

۱- ثبت‏ نام زبان‏ آموزان کمتر از ۱۶ سال با حضور ولی یا سرپرست و پس از تکمیل این فرم و ارایه سایر مدارک توسط آنها انجام می ‏شود.

۲- در صورت تغییر آدرس یا شماره تلفن زبان‏ آموز، وی یا والدین وی موظفند آموزشگاه را در این مورد آگاه نمایند. بدیهی است عواقب عدم اطلاع‏ رسانی بر عهده زبان‏ آموز یا والدین وی است.

۳- زبان ‏آموز یا والدین وی موظفند به تاریخ آزمون های میان‏ ترم و پایان ‏ترم، کلاسهای جبرانی و تعطیلات پیش از ثبت ‏نام توجه نمایند. مسئولیت عدم اطلاع از این موارد بر عهده زبان‏ آموز یا والدین وی است. حضور در کلیه جلسات فوق العاده و جبرانی الزامی است.

۴- آموزشگاه هیچ مسئولیتی در مورد تنظیم ‏ساعات کلاسی زبان‏ آموز بر اساس خواسته وی یا والدین وی ندارد.

۵- آموزشگاه در غیر ساعت کلاس زبان‏ آموز و بیرون از محیط آموزشگاه هیچ مسئولیتی در قبال زبان‏ آموزان ندارد.

۶- تمامی کلاسها و آموزشگاه با دوربین مداربسته کنترل می‏ شوند.

مقررات عمومی

رعایت موارد ذیل از سوی زبان آموزان در آموزشگاه الزامی است:

۱- رعایت نظم و مقررات انضباطی و حسن رفتار با اساتید، کارکنان و زبان آموزان

۲- رعایت نظم و انضباط هنگام ورود و خروج از آموزشگاه و حضور در کلاس درس

۳- رعایت حجاب برای خواهران و رعایت سایر موازین اسلامی، اخلاقی و اجتماعی برای کلیه زبان آموزان
۴- خودداری از به همراه داشتن وسایل غیرمجاز به محیط آموزشگاه

۵- مراقبت از وسایل شخصی و اهتمام در حفظ و نگهداری اموال و تجهیزات آموزشگاه

تبصره: در صورت وارد نمودن هر گونه خسارت به اموال و تجهیزات آموزشگاه زبان آموز یا ولی وی موظف به جبران خسارت می باشد.

۱- چنانچه زبان آموزی وظایف خود را انجام ندهد و یا در انجام آن کوتاهی کند، خاطی محسوب می شود و حسب مورد مطابق موارد ذیل با وی رفتار خواهد شد:
۲- تذکر شفاهی
۳- تذکر کتبی
۴- اخراج زبان آموز بدون استرداد شهریه به وی

تبصره: برای زبان آموزان کمتر از ۱۶ سال هر یک از موارد فوق با اطلاع اولیای آنان انجام می شود.

مقررات آموزشی

- همراه داشتن کارت زبان‏ آموزی در همه جلسات و آزمونها ضروری است.

- تاخیر بیش از ده دقیقه و ترک زود هنگام کلاس بیش از ده دقیقه غیبت محسوب می‏گردد.

- در صورت تاخیر، زبان‏ آموز فقط با اجازه مدیر می‏ تواند در کلاس حضور یابد.

- هیچ میهمانی نمی ‏تواند همراه زبان‏ آموزان در کلاس حضور یابد.

- زبان‏ آموزان مجاز به شرکت در کلاسهای گروه های دیگر نمی باشند.

- در صورت غیبت در جلسات آزمونها و آزمون پایان ترم نمره مربوطه صفر منظور می گردد.

تبصره: فقط در صورت فوت بستگان درجه اول یا ارائه گواهی بیمارستان مبنی بر نیاز زبان‏ آموز به استراحت یا بستری شدن از وی آزمون مجدد به عمل می ‏آید.

مقررات تعیین سطح و مرخصی تحصیلی

۱- کلیه زبان‏ آموزانی که برای اولین بار در آموزشگاه ثبت نام می ‏نمایند باید در آزمون تعیین سطح شرکت نمایند.

۲- زبان ‏آموز می‏ تواند بین هر دو ترم فقط یک ترم از مرخصی تحصیلی استفاده نماید و به منظور استفاده از مرخصی باید شهریه ترم بعد خود را به طور کامل بپردازد.

۳- از آنجا که این زبان‏ آموزان به طور خودکار در کلاسهای ترم بعد ثبت‏ نام می ‏شوند، شهریه پرداختی قابل استرداد نیست.

۴- اگر آموزشگاه موفق به برگزاری کلاس برای زبان آموز نگردد، آن ترم می‏ تواند بر اساس خواسته زبان‏ آموز برای وی مرخصی تحصیلی منظور نماید.

۵- اگر زبان‏ آموز بدون مرخصی در کلاسها شرکت ننماید، برای ترم آینده باید تعیین سطح گردد.

۶- اگر زبان ‏آموز نتواند ترم خود را با موفقیت بگذراند و ترم بعد نیز بدون مرخصی در کلاسها شرکت ننماید، برای ترم آینده باید تعیین سطح گردد و در این صورت بالاترین سطحی که می‏تواند در کلاسهای آن شرکت نماید همان سطحی است که موفق به گذراندن آن نشده است.

۷- اگر زبان ‏آموز نتواند ترم خود را با موفقیت بگذراند و ترم بعد نیز از مرخصی تحصیلی استفاده نماید، برای ترم آینده باید در کلاس همان ترمی که موفق به گذراندن آن نشده است شرکت نماید.

۸- تعیین سطح انجام شده تا چهار ماه قابل تغییر نیست.

شرایط قبولی در هر دوره:

۱- زبان ‏آموز در صورت کسب نمره ۷۰ از ۱۰۰ قبول به حساب می‏آید و می‏تواند در ترم بالاتر ثبت نام نماید.

جزئیات نمرات:

- نمره  Participation : 10

- نمره Written Test : 30

- نمره Oral Test : 45

- نمره Homework : 15

2- در صورت عدم کسب نمره قبولی، زبان‏ آموز موظف به گذراندن همان ترمی است که در آن مردود شده است.

زبان‏ آموز می‏ تواند حداکثر تا دو روز پس از اعلام نمرات، نسبت به نمره اعلام شده اعتراض کند و در این صورت برگه آزمون وی دوباره بررسی خواهد شد.